Tidigare uppdrag

Har handlett inom områden som Barn och unga, barn och familjehemssekreterare,  försörjningsstöd, fältassistenter, ungdomsledare, biståndsbedömning och LSS, socialjour, skolkuratorer, boenden, öppenvård för unga och familjer, ideella sektorn, barngrupper för barn i missbruksmiljö, HBTQ mottagning.