Konfliktbearbetning

Jag arbetar bland annat med Deep Democracy, ett förhållningssätt som lyfter fram och arbetar  med de motstånd och försvar som kan finnas hos grupper och organisationer. Deep Democracy har sina rötter i Sydafrika och erbjuder en möjlighet att medvetandegöra de undeliggande processer som motverkar utveckling och växt. Därmed underlättas beslutsprocesser och alla blir delaktiga under hela processen.

Kontakta mig