Individ, par och familjesamtal

Utifrån systemisk och narrativ grund erbjuder jag terapisamtal för individer, par eller grupper. Det kan handla om att utveckla sin relation, bearbeta konflikter och kriser eller få hjälp vid separationer och sorgeprocesser. Jag har erfarenhet av arbete med HBTQ-frågor i parrelationer.

Kontakta mig