Facilitering av förändringsprocesser

För arbetsgrupper, organisationer och verksamheter arbetar jag med olika utvecklings- och förändringsprocesser. Utifrån mål och syfte med processen skapar jag, i samråd med uppdragsgivare, ett lämpligt upplägg. I varje förändring finns också ett motstånd. Om vi kan identifiera vad det består av kan vi hitta vägarna framåt. Se mer om mina perspektiv under fliken kreativa mötesformer.

Kontakta mig