Kreativa mötesformer

Jag designar mötesformen utifrån era behov. Gemensamt för alla är ett perspektiv av involvering och delaktighet där deltagarna bär på visdomen och kunskapen för att själva finna vägar till förändring och utveckling. Oftast blandas flera och metoderna för att passa förhållandet för processen. Exempel på metoder för facilitering:

OPERA Innotiimi, för möten, planerings och beslutsprocesser, brainstorming med mera. En transparant och snabb process i fem steg där alla är delaktiga i resultatet.

GruppExpo Innotiimi, för att arbeta i parallella grupper med handlingsplaner, ideer eller liknande. En process där alla får ta del av och förbättra varandras resultat.

Framtidsverkstad Genom en två dagar lång process sker ett kreativt och grundligt arbete med en fråga. Bra för uppstart för nya verksamheter eller när nya tag behövs i en process. Genom kritik, vision och handlingsfas kommer konkreta resultat fram som går att arbeta vidare med i en tidsplan.

Deep Democracy, the Lewis method För beslutsfattande, diskussioner, konflikter med mera. Metoden härstammar från Sydafrika och bygger på att lyssna till och arbeta med motståndet och de olika argumenten i processer för att kunna enas om gemesamma beslut.

OPEN SPACE  Bygger på att det viktigaste i en process är människors samtal som sker parallellt på olika platser. Alla deltar på det sätt som passar dem, att lyssna, tala, röra sig mellan diskussionsforumen för att slutligen på rapportväggen kunna ta del av samtliga diskussionspass. Passar för idéprocesser eller när man vill öppna upp runt en fråga.

Forumspel Genom olika dramaövningar utkristaliseras konflikfyllda situationer som spelas upp i korta teaterstycken. Tanken är att prova så många försök att lösa upp situationen som möjligt för att öppna upp runt en fråga

Grafisk facilitering, en metod för presentationer och dokumentation

Kontakta mig