Handledning

Sedan mitten av 80- talet har olika fält av psykosocialt arbete  gett mig en bred erfarenhetsbas. Fältarbete, skolkurator, socialtjänst, pedagogiska anhöriggrupper, chef samt de senare åren, processledning inom kommunstrategiskt förändringsarbete arbete, är några av dem.

Handledning är för mig ett sätt att fortsätt arbeta nära det viktiga sociala arbetet genom att bereda möjlighet till utveckling av perspektiv och arbetssätt hos arbetsgrupper och individer. Jag har nu 15 års erfarenhet av handledning av arbetsgrupper inom olika arbetsfält och tycker bara det blir roligare ju längre jag håller på.

För arbetsgrupper, chefsgrupper, team och individer erbjuder jag processinriktad handledning med inslag av metodhandledning. Den har sin grund i  perspektiv från psykosocialt förändringsarbete och lutar sig mot en  systemisk, narrativ och psykodynamisk grund. Jag använder olika kreativa metoder och processmetoder för förändring och utveckling. Handledningen anpassas utifrån målgrupp och behov och utvärderas halvårsvis. För att utveckla handledningen har jag genom åren,  byggt på med olika utbildningar och vidareutbildar mig för närvarande i Narrativ terapi vid The Institute of Narrative Therapy i London. Ett av sätten att kvalitetssäkra handledningen är att delta i en egen handledning med grupp av erfarna handledare från olika fält.

Svensk handledarförening håller sig ständigt ajour med nyheter och kvalitetsarbete inom handledning så ett medlemskap där är viktig för mig.

Mina fleråriga erfarenheter av handledning härrör från många olika fält. Fältassistenter, mötesplatser för unga, socialtjänst, socialjour, familjehem, skola, föreningar, polis och räddningstjänst är några av dessa områden. Jag har också erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling.

Kontakta mig