Socionom, handledare, terapeut och organisationskonsult

Jag är, sedan många år, nedflyttad från Ångermanland till Göteborg varifrån mitt arbete utgår. Mitt arbetsfält är i första hand de sydvästra delarna av vårt land. En bred bakgrund från socialt arbete, handledning, terapi och förändringsledning har lett mig fram till de inkluderande och medskapande perspektiv som är grunden i mina olika arbetsfält. Att skapa en ram för en god process och att ha följsamhet utifrån de behov och önskningar som som finns hos dem det berör, skapar goda möjligheter för motivation till utveckling och förändring.

Hos mig finns en stark tro på att visdomen och kunskapen finns hos de individer och grupper som det rör. Arbetet bedrivs också med ett fokus på att lyfta fram och arbeta med de underliggande motstånd och konflikter som finns såväl inom individer som i par och grupper, vilket är grundläggande förutsättningar i förändringsarbete.